Hướng Dẫn Đấu Thầu Xây Dựng Chi Tiết

Đấu thầu xây dựng là gì

Đấu thầu xây dựng là một quá trình cạnh tranh công bằng giữa các nhà thầu xây dựng để giành quyền thực hiện một dự án xây dựng cụ thể. 

dau thau xay dung
 • Trong quá trình này, các nhà thầu sẽ nộp hồ sơ dự thầu bao gồm đề xuất kỹ thuật và giá cả, đáp ứng các yêu cầu và tiêu chí đã được xác định bởi chủ đầu tư. 
 • Chủ đầu tư sẽ đánh giá, xem xét và lựa chọn nhà thầu có đề xuất phù hợp nhất để ký kết hợp đồng và triển khai dự án

Đấu thầu xây dựng là một phương thức lựa chọn nhà thầu xây dựng minh bạch, khách quan và hiệu quả. 

 • Quá trình này nhằm đảm bảo rằng dự án xây dựng sẽ được thực hiện bởi nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để hoàn thành công việc với chất lượng cao nhất
 • Đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư

Quy trình đấu thầu xây dựng

dau thau xay dung

Chuẩn bị đấu thầu xây dựng

Bước chuẩn bị đấu thầu là giai đoạn quan trọng để đảm bảo quá trình đấu thầu diễn ra thuận lợi và minh bạch. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư cần lập hồ sơ mời thầu chi tiết, bao gồm

 • Các yêu cầu kỹ thuật
 • Tiêu chí đánh giá
 • Điều kiện tham dự thầu và hợp đồng mẫu. 

Hồ sơ mời thầu cần được soạn thảo một cách rõ ràng, đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Sau khi hoàn tất hồ sơ mời thầu, chủ đầu tư cần đăng tải thông tin mời thầu trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, website chuyên ngành hoặc hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

 • Việc đăng tải thông tin mời thầu nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch và tạo cơ hội bình đẳng cho các nhà thầu quan tâm tham gia dự thầu

Nhận hồ sơ dự thầu xây dựng

Sau khi đăng tải thông tin mời thầu, chủ đầu tư sẽ tiến hành nhận hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu quan tâm. 

 • Hồ sơ dự thầu cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức, nội dung và thời hạn nộp hồ sơ theo quy định trong hồ sơ mời thầu. 
 • Các yêu cầu về hồ sơ đấu thầu xây dựng thường bao gồm thông tin về năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật, giá dự thầu và các tài liệu liên quan khác.

Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu cần được quy định rõ ràng trong hồ sơ mời thầu, đảm bảo thời gian hợp lý để các nhà thầu chuẩn bị hồ sơ. 

 • Chủ đầu tư cần tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn nộp hồ sơ và không chấp nhận các hồ sơ dự thầu nộp muộn để đảm bảo tính công bằng cho tất cả nhà thầu.

Đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng

Sau khi nhận được hồ sơ dự thầu từ các nhà thầu, chủ đầu tư sẽ tiến hành đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí đánh giá đã được quy định trong hồ sơ mời thầu. 

 • Các tiêu chí đánh giá thường bao gồm năng lực, kinh nghiệm, đề xuất kỹ thuật, giá dự thầu và các yếu tố khác tùy theo yêu cầu của dự án.

Quy trình đánh giá hồ sơ dự thầu cần được thực hiện một cách khách quan, minh bạch và tuân thủ các nguyên tắc đấu thầu. 

 • Chủ đầu tư có thể thành lập một tổ chuyên gia đánh giá độc lập để đảm bảo tính công bằng trong quá trình đánh giá. 
 • Các nhà thầu có hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sẽ được xem xét và đánh giá chi tiết

Trao và ký kết hợp đồng đấu thầu xây dựng

Sau khi hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư sẽ lựa chọn nhà thầu có hồ sơ dự thầu tốt nhất để trao hợp đồng. 

 • Nhà thầu trúng thầu sẽ được thông báo kết quả lựa chọn và tiến hành thương thảo, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng.
 • Sau khi hoàn tất quá trình thương thảo, chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu sẽ tiến hành ký kết hợp đồng xây dựng. 
 • Hợp đồng xây dựng sẽ quy định chi tiết các điều khoản, quyền và nghĩa vụ của các bên, kế hoạch thực hiện, tiến độ thanh toán và các điều khoản khác liên quan. 
 • Việc ký kết hợp đồng đánh dấu sự khởi đầu cho giai đoạn triển khai dự án xây dựng.

Quá trình đấu thầu xây dựng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và nguyên tắc đấu thầu để đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả. 

Chủ đầu tư và các nhà thầu cần tuân thủ đầy đủ các bước trong quy trình đấu thầu để đạt được kết quả tốt nhất cho dự án xây dựng.

Các hình thức đấu thầu xây dựng

Đấu thầu xây dựng rộng rãi

dau thau xay dung

Đấu thầu xây dựng rộng rãi là hình thức đấu thầu phổ biến nhất trong lĩnh vực xây dựng. Trong đấu thầu xây dựng rộng rãi, chủ đầu tư sẽ mở rộng cơ hội tham gia dự thầu cho tất cả các nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm. 

 • Thông tin mời thầu sẽ được đăng tải công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
 • Ưu điểm của đấu thầu xây dựng rộng rãi là tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả các nhà thầu quan tâm, từ đó có thể lựa chọn được nhà thầu tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. 
 • Tuy nhiên, quá trình đấu thầu xây dựng rộng rãi cũng đòi hỏi nhiều công sức và thời gian hơn so với các hình thức đấu thầu khác.

Đấu thầu xây dựng hạn chế

Đấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà chủ đầu tư chỉ mời một số nhà thầu được lựa chọn tham gia dự thầu. Việc lựa chọn các nhà thầu được mời thầu dựa trên năng lực, kinh nghiệm và uy tín của họ trong lĩnh vực xây dựng.

Đấu thầu hạn chế thường được áp dụng cho các dự án có yêu cầu kỹ thuật đặc biệt, phức tạp hoặc các dự án nhỏ, không cần quá nhiều nhà thầu tham gia. 

dau thau xay dung
 • Ưu điểm của đấu thầu hạn chế là tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình đấu thầu. 
 • Tuy nhiên, hình thức này cũng bị hạn chế về tính cạnh tranh và minh bạch.

Đấu thầu chỉ định thầu

Đấu thầu chỉ định thầu là hình thức đấu thầu mà chủ đầu tư chỉ mời một nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu và thương thảo hợp đồng. Việc chỉ định nhà thầu dựa trên năng lực, kinh nghiệm và mối quan hệ giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

Đấu thầu chỉ định thầu thường được áp dụng trong trường hợp đặc biệt như dự án khẩn cấp, dự án có tính chất đặc thù hoặc dự án nhỏ, đơn giản

Các loại hợp đồng trong đấu thầu xây dựng

Hợp đồng trọn gói

Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng phổ biến trong đấu thầu xây dựng, trong đó nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn thành toàn bộ công việc xây dựng với một giá cố định đã được thỏa thuận từ trước. 

 • Giá trọn gói này bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến vật liệu, nhân công, máy móc, thiết bị và chi phí khác.

Hợp đồng theo đơn giá

Hợp đồng theo đơn giá là loại hợp đồng trong đó giá trị hợp đồng được xác định dựa trên các đơn giá đã được xác định trước cho từng hạng mục công việc. Giá trị cuối cùng của hợp đồng sẽ được tính toán dựa trên khối lượng công việc thực tế thực hiện và các đơn giá tương ứng.

dau thau xay dung

Ưu điểm của hợp đồng theo đơn giá là linh hoạt trong điều chỉnh khối lượng công việc và dễ dàng quản lý chi phí. Tuy nhiên, loại hợp đồng này cũng đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ về khối lượng công việc và định mức để tránh rủi ro chi phí vượt quá dự toán.

Vai trò của các bên tham gia đấu thầu xây dựng

Vai trò của chủ đầu tư trong đấu thầu xây dựng

Chủ đầu tư là bên đứng ra khởi xướng dự án xây dựng và tổ chức quá trình đấu thầu xây dựng. 

 • Vai trò của chủ đầu tư là xác định nhu cầu, yêu cầu kỹ thuật, ngân sách và lập hồ sơ mời thầu. 
 • Chủ đầu tư cũng có trách nhiệm lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất và ký kết hợp đồng với nhà thầu đó

Vai trò của nhà thầu trong đấu thầu xây dựng

Nhà thầu là bên trực tiếp tham gia vào quá trình đấu thầu và thực hiện công việc xây dựng nếu trúng thầu. Vai trò của nhà thầu là chuẩn bị hồ sơ dự thầu đáp ứng đầy đủ yêu cầu của chủ đầu tư, đưa ra giá dự thầu cạnh tranh và năng lực thực hiện dự án.

 • Sau khi trúng thầu, nhà thầu có trách nhiệm triển khai thi công xây dựng đúng theo thiết kế, tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. 

Đọc thêm bài viết về Công trình xây dựng tại đây

 • Nhà thầu cũng phải quản lý hiệu quả nguồn lực nhân lực, vật lực và tài chính để hoàn thành dự án một cách an toàn và hiệu quả.

Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong đấu thầu xây dựng

Cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành các quy định, hướng dẫn và giám sát quá trình đấu thầu xây dựng. 

 • Họ có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp lý hoàn chỉnh, rõ ràng về đấu thầu, từ đó đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của quá trình này.

Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước còn có vai trò giám sát, thanh tra và xử lý các vi phạm trong quá trình đấu thầu xây dựng. Điều này góp phần ngăn chặn tham nhũng, bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của ngành xây dựng.

Các rủi ro và vấn đề phổ biến trong đấu thầu xây dựng

Rủi ro về thời gian và chi phí

Một trong những rủi ro phổ biến trong đấu thầu xây dựng là rủi ro về thời gian và chi phí. 

 • Các dự án xây dựng thường có thời gian thi công kéo dài, trong đó có thể xảy ra nhiều yếu tố bất khả kháng như thời tiết, thiếu vật tư, sự cố kỹ thuật… dẫn đến chậm tiến độ và chi phí tăng cao.

Để giảm thiểu rủi ro này, các bên tham gia đấu thầu cần lập kế hoạch chi tiết, dự trù nguồn lực và dự phòng chi phí một cách hợp lý. 

dau thau xay dung
 • Ngoài ra, việc theo dõi và quản lý chặt chẽ tiến độ thi công cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát thời gian và chi phí dự án.

Rủi ro về chất lượng và an toàn

Rủi ro về chất lượng và an toàn là một mối đe dọa lớn đối với các dự án xây dựng. Việc sử dụng vật liệu kém chất lượng, thiết kế sai sót hoặc thi công không đúng quy trình có thể dẫn đến sụp đổ công trình, gây nguy hiểm cho người lao động và người dân xung quanh.

Để hạn chế rủi ro này, các nhà thầu cần tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư và tư vấn giám sát cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng công trình.

Kinh nghiệm và cách thức đấu thầu xây dựng hiệu quả

Lập kế hoạch và chuẩn bị chu đáo khi đấu thầu xây dựng

Để đấu thầu xây dựng hiệu quả, điều quan trọng là phải lập kế hoạch và chuẩn bị chu đáo ngay từ đầu. 

 • Chủ đầu tư cần xác định rõ ràng mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, ngân sách và lộ trình thực hiện dự án. 
 • Nhà thầu cũng phải nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu, chuẩn bị đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu.

Việc lập kế hoạch chi tiết về nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị cũng rất quan trọng để đảm bảo quá trình thi công diễn ra suôn sẻ. 

 • Ngoài ra, các bên cần dự trù đầy đủ nguồn lực tài chính và phương án dự phòng để ứng phó với các rủi ro phát sinh.

Tuân thủ các quy định và pháp luật

Để đấu thầu xây dựng hiệu quả, tất cả các bên tham gia đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và pháp luật liên quan. 

Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn và cơ quan quản lý nhà nước cần nắm rõ các quy định về đấu thầu, hợp đồng xây dựng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường…

Đảm bảo tính công bằng và minh bạch khi đấu thầu xây dựng

Một yếu tố quan trọng để đấu thầu xây dựng hiệu quả là đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong suốt quá trình. 

 • Chủ đầu tư cần xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, khách quan và áp dụng công khai, minh bạch với tất cả các nhà thầu. 
 • Quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu cũng phải được thực hiện một cách công bằng, không thiên vị.
Đánh giá