Dự Án Đầu Tiên Dùng Bêtông Tự Phục Hồi Cho Cống Nước

Ảnh: Vladimir Zapletin/iStock

Một dự án ứng dụng công nghệ bê tông tái chế đã được triển khai thành công tại thành phố Ganzhou, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Dự án này sử dụng bê tông từ các công trình cũ, tái sử dụng để xây dựng một hồ chứa nước.

Công trình này có diện tích 1200 mét vuông, được xây dựng bằng bê tông tái chế, được phục hồi và tối ưu hóa từ các công trình xây dựng cũ. Đây là dự án đầu tiên sử dụng công nghệ bê tông tái phục hồi để xây dựng một công trình hồ chứa nước.

Theo Giám đốc Công ty Giang Tô Xinyi, dự án này không chỉ giúp giảm thiểu lượng chất thải xây dựng, mà còn giúp tăng cường sự bền vững của các công trình. Việc sử dụng bê tông tái chế cũng giảm thiểu khối lượng bê tông mới được sản xuất, góp phần giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đồng thời, bê tông tái chế còn có hiệu quả kinh tế, giúp giảm chi phí xây dựng. Bê tông tái chế được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng tại Trung Quốc, nhưng chưa có nhiều dự án sử dụng công nghệ này để xây dựng các công trình hồ chứa nước.

Dự án này cho thấy tiềm năng của công nghệ bê tông tái chế trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia trên toàn thế giới.
Nguồn: báo Vnexpress

Đánh giá