Thành Phố Tuyên Quang Hỗ Trợ Người Dân Xây Dựng, Cải Tạo, Nâng Cấp Đường Bê Tông

Ống Cống Tròn Bê Tông Cốt Thép Đúc Sẵn D500
bê tông

Ảnh: Tuyên Quang online

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Tuyên Quang, Thành phố Tuyên Quang đã hỗ trợ 70% kinh phí cho các xã trong thành phố xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường bê tông để phục vụ cho giao thông, sản xuất và kinh doanh trong địa phương.

Theo đó, từ đầu năm 2023, Thành phố Tuyên Quang đã phối hợp với các xã và Sở Xây dựng Tuyên Quang triển khai kế hoạch xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường bê tông. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 20 tỷ đồng, trong đó Thành phố Tuyên Quang hỗ trợ 70% và các xã còn lại đóng góp 30%.

Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường bê tông sẽ giúp nâng cao chất lượng đường giao thông trong địa phương, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, thuận tiện cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Đồng thời, việc này cũng đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, đóng góp cho quỹ phát triển xã hội và giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường bê tông cần tuân thủ các quy định về môi trường, bảo vệ đất đai, phát triển bền vững và tránh tình trạng lãng phí, tiêu cực trong việc sử dụng nguồn lực và tài sản công.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Đánh giá