Biện Pháp Thi Công Là Gì?

biện pháp thi công

Trong ngành xây dựng, biện pháp thi công là một khái niệm quan trọng và đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo hoàn thành các công trình một cách hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ. Biện pháp thi công bao gồm các quy trình, phương pháp và kỹ thuật được lập ra nhằm định hướng và hướng dẫn cho việc thực hiện các công đoạn thi công, từ khâu chuẩn bị đến hoàn thành dự án.

Cùng Y Linh tìm hiểu sâu hơn trong bài viết này nhé!

Mục đích và phạm vi của biện pháp thi công

biện pháp thi công
biện pháp thi công

Mục đích của biện pháp thi công

Biện pháp thi công được xây dựng nhằm mục đích:

 • Đảm bảo công trình được xây dựng đúng thiết kế, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng.
 • Tối ưu hóa thời gian, chi phí và nguồn lực trong quá trình thi công.
 • Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
 • Ngăn ngừa và xử lý kịp thời các rủi ro, sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công.

Phạm vi của biện pháp thi công

Biện pháp thi công bao gồm các nội dung chính sau:

 • Lập kế hoạch, tiến độ thi công.
 • Tổ chức lao động, thiết bị, máy móc, vật liệu và nguồn lực khác phục vụ thi công.
 • Thiết kế các giải pháp thi công cho từng hạng mục công việc.
 • Xây dựng các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
 • Quản lý, giám sát và kiểm tra chất lượng thi công.
 • Giải pháp xử lý các sự cố, rủi ro trong quá trình thi công.

Quy trình thực hiện biện pháp thi công

biện pháp thi công
biện pháp thi công

Lập kế hoạch thi công

Bước đầu tiên trong biện pháp thi công là lập kế hoạch thi công chi tiết, bao gồm:

 • Xác định các hạng mục công việc, trình tự thi công.
 • Lập tiến độ thi công, xác định thời gian hoàn thành từng công đoạn.
 • Lập kế hoạch cung ứng vật liệu, thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực.
 • Lập kế hoạch đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Thiết kế biện pháp thi công

Dựa trên kế hoạch thi công, đơn vị thi công sẽ tiến hành thiết kế các biện pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục công việc, bao gồm:

 • Thiết kế phương pháp thi công, sử dụng thiết bị, vật liệu.
 • Thiết kế các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.
 • Thiết kế các biện pháp quản lý, giám sát chất lượng thi công.

Tổ chức triển khai

Sau khi lập kế hoạch và thiết kế biện pháp thi công, đơn vị thi công sẽ tiến hành triển khai thực hiện, bao gồm:

 • Cung cấp đầy đủ vật liệu, thiết bị, máy móc và nguồn nhân lực.
 • Tổ chức điều hành, phân công nhiệm vụ cho các bộ phận.
 • Thực hiện giám sát, kiểm tra chất lượng và tiến độ thi công.
 • Xử lý kịp thời các sự cố, rủi ro phát sinh.

Đánh giá và điều chỉnh

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần thường xuyên đánh giá kết quả và hiệu quả của biện pháp thi công, từ đó có thể điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hoàn thành công trình đúng chất lượng, tiến độ và an toàn.

Biện pháp đảm bảo thi công đúng tiến độ

biện pháp thi công
biện pháp thi công

Lập tiến độ thi công chi tiết

Việc lập tiến độ thi công chi tiết là một trong những biện pháp quan trọng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tiến độ thi công cần được lập dựa trên các yếu tố sau:

 • Khối lượng công việc của từng hạng mục.
 • Số lượng và năng lực của nguồn nhân lực.
 • Khả năng cung ứng vật liệu, thiết bị.
 • Các điều kiện thi công như thời tiết, địa hình.

Phân công nguồn lực hợp lý

Bên cạnh lập tiến độ thi công, việc phân công nguồn lực một cách hợp lý cũng là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tiến độ. Cần phân công cân đối số lượng và trình độ của nhân công, máy móc, thiết bị phù hợp với từng công đoạn thi công.

Kiểm soát chặt chẽ tiến độ

Trong quá trình thi công, cần thường xuyên kiểm soát, theo dõi tiến độ thực tế so với tiến độ kế hoạch, từ đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời, chẳng hạn như:

 • Bố trí thêm nguồn lực cho các công đoạn chậm tiến độ.
 • Điều chỉnh lại tiến độ khi có thay đổi về khối lượng công việc.
 • Xử lý nhanh chóng các sự cố, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ.

Áp dụng công nghệ thi công hiện đại

Việc áp dụng các công nghệ thi công hiện đại như máy móc, thiết bị tự động hóa, công nghệ BIM… cũng là một biện pháp hiệu quả để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Các công nghệ này giúp tăng năng suất lao động, giảm thời gian thi công và hạn chế sai sót.

Dự đoán chi phí thực hiện biện pháp thi công

Xác định khối lượng công việc

Bước đầu tiên để dự đoán chi phí thực hiện biện pháp thi công là xác định chính xác khối lượng công việc của từng hạng mục, dựa trên thiết kế và quy định kỹ thuật.

Lập dự toán chi phí

Trên cơ sở khối lượng công việc, đơn vị thi công sẽ tiến hành lập dự toán chi phí cho từng hạng mục, bao gồm:

 • Chi phí nhân công: Tính toán số lượng, thời gian và đơn giá lao động.
 • Chi phí vật liệu: Tính toán số lượng, đơn giá vật liệu.
 • Chi phí máy móc, thiết bị: Tính toán số lượng, thời gian sử dụng và đơn giá.
 • Chi phí khác: Như chi phí quản lý, dự phòng…

Dự phòng chi phí

Để đề phòng các rủi ro, sự cố bất ngờ trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần dự phòng một khoản chi phí hợp lý, thường khoảng 5-10% tổng dự toán.

Theo dõi và điều chỉnh chi phí

Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần thường xuyên theo dõi, đối chiếu chi phí thực tế với dự toán. Từ đó, có thể kịp thời điều chỉnh biện pháp thi công hoặc dự toán để đảm bảo chi phí trong giới hạn.

Thang đo đánh giá tiến độ biện pháp thi công

Các chỉ số đánh giá tiến độ

Một số chỉ số thường được sử dụng để đánh giá tiến độ biện pháp thi công, bao gồm:

 • Tỷ lệ hoàn thành khối lượng công việc so với kế hoạch.
 • Tỷ lệ hoàn thành các mốc tiến độ quan trọng.
 • Số lượng và ảnh hưởng của các sự cố, rủi ro phát sinh.
 • Chất lượng của các công việc đã hoàn thành.

Phương pháp đánh giá

Để đánh giá tiến độ biện pháp thi công, đơn vị thi công có thể áp dụng các phương pháp sau:

 • Theo dõi, báo cáo tiến độ thường xuyên.
 • Tổ chức các cuộc họp đánh giá tiến độ định kỳ.
 • So sánh kết quả thực tế với kế hoạch đã lập.
 • Đánh giá ảnh hưởng của các rủi ro, sự cố đến tiến độ.

Các biện pháp điều chỉnh

Dựa trên kết quả đánh giá, đơn vị thi công sẽ đưa ra các biện pháp điều chỉnh kịp thời, chẳng hạn như:

 • Bổ sung thêm nguồn lực cho các công đoạn chậm tiến độ.
 • Điều chỉnh lại tiến độ khi có thay đổi về khối lượng công việc.
 • Áp dụng các biện pháp khắc phục sự cố, rủi ro.
 • Tăng cường công tác quản lý, giám sát thi công.

Kết luận

Biện pháp thi công là một khái niệm quan trọng trong ngành xây dựng, đóng vai trò quyết định đến chất lượng, tiến độ và chi phí của các công trình. Việc xây dựng và thực hiện đúng các biện pháp thi công sẽ giúp đảm bảo hoàn thành công trình một cách hiệu quả, an toàn và đúng tiến độ. Các yếu tố cốt lõi của biện pháp thi công bao gồm: lập kế hoạch thi công chi tiết, thiết kế các biện pháp thi công cụ thể, tổ chức triển khai và quản lý chất lượng, tiến độ thi công.

Việc áp dụng các công nghệ hiện đại, dự đoán và kiểm soát chi phí, đánh giá tiến độ thường xuyên cũng là những biện pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả thi công. Với sự nắm vững các khái niệm và quy trình về biện pháp thi công, các đơn vị xây dựng sẽ có thể thực hiện các công trình một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.

Đánh giá