Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng trở thành một yếu tố then chốt để đảm bảo tính hiệu quả và thành công của các dự án. Một dự án xây dựng thường liên quan đến nhiều bên tham gia, như chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp và các đơn vị quản lý. 

Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Để phối hợp hiệu quả các nguồn lực này, cũng như kiểm soát các yếu tố như thời gian, chi phí và chất lượng, quản lý dự án đóng vai trò then chốt. Cùng Y Linh tìm hiểu thêm nhiều chi tiết về quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng qua bài viết sau nhé!

Tầm quan trọng của quản lý dự án đầu tư xây dựng

Một quy trình quản lý dự án xây dựng hiệu quả sẽ giúp chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành công trình đúng tiến độ, trong phạm vi ngân sách và đáp ứng các yêu cầu về chất lượng. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn nâng cao uy tín và niềm tin của chủ đầu tư trong mắt khách hàng và các bên liên quan. Hơn nữa, quản lý dự án tốt còn giúp tối ưu hóa các nguồn lực, qua đó tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, việc quản lý hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trở nên vô cùng cần thiết. Đây không chỉ là một yếu tố then chốt để đảm bảo sự thành công của dự án, mà còn góp phần nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng chính là hành trình mang tính chất quyết định đến sự thành công của một công trình. Đây là chuỗi các hoạt động được thực hiện một cách logic và có hệ thống, nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng mong muốn và trong phạm vi ngân sách đề ra.

Khởi xướng dự án

 • Xác định nhu cầu và ý tưởng đầu tư.
 • Nghiên cứu thị trường và đánh giá tính khả thi của dự án.
 • Lập báo cáo đề xuất đầu tư.
 • Xin cấp phép đầu tư (nếu có yêu cầu).

Xác định mục tiêu và phạm vi dự án

Đây được coi là những bước then chốt để đảm bảo dự án được triển khai đúng hướng và đạt được kết quả mong muốn.

 • Về mục tiêu dự án: Nhà quản lý cần xác định rõ các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có tính khả thi, phù hợp với yêu cầu và trong khuôn khổ thời gian nhất định (mục tiêu SMART). Các mục tiêu này sẽ trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình thực hiện dự án.
 • Về phạm vi dự án: Cần xác định rõ các sản phẩm, dịch vụ cần được cung cấp, cũng như các hoạt động, công việc cần triển khai để đạt được các mục tiêu đề ra. Việc định nghĩa phạm vi một cách rõ ràng sẽ giúp dự án tập trung vào những nội dung trọng yếu, tránh lãng phí thời gian và nguồn lực vào những công việc không liên quan.

Với mục tiêu và phạm vi dự án được xác định chuẩn xác, nhà quản lý sẽ có cơ sở vững chắc để lên kế hoạch, tổ chức và triển khai dự án một cách hiệu quả. Đây là nền tảng quan trọng để dự án đạt được thành công như mong muốn.

Lập kế hoạch dự án ban đầu

 • Phân chia dự án thành các gói thầu/hợp đồng nhỏ hơn.
 • Lập sơ đồ tiến độ dự án thể hiện trình tự thực hiện các công việc và mối quan hệ giữa các công việc.
 • Dự toán chi phí cho dự án.
 • Xác định các nguồn lực cần thiết cho dự án.

Thành lập nhóm quản lý dự án

 • Chọn ra người quản lý dự án có năng lực và kinh nghiệm phù hợp.
 • Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm quản lý dự án.
 • Xây dựng quy trình làm việc và giao tiếp hiệu quả cho nhóm.
Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng
Quy Trình Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng

Lập kế hoạch dự án chi tiết

 • Phân chia các gói thầu/hợp đồng thành các công việc nhỏ hơn.
 • Lập lịch trình thi công chi tiết cho từng công việc.
 • Dự toán chi phí chi tiết cho từng công việc.
 • Xác định các nguồn lực cần thiết cho từng công việc.
 • Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro cho dự án.

Thực hiện và kiểm soát dự án

 • Triển khai thi công các công việc theo kế hoạch.
 • Giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thi công.
 • Quản lý chi phí dự án một cách hiệu quả.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Đóng dự án

 • Nghiệm thu và bàn giao công trình.
 • Đánh giá kết quả dự án.
 • Rút kinh nghiệm cho các dự án sau.
 • Lưu trữ hồ sơ dự án.

Lưu ý:

 • Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng có thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô, tính chất và độ phức tạp của dự án.
 • Doanh nghiệp cần lựa chọn và áp dụng quy trình quản lý dự án phù hợp với năng lực và điều kiện thực tế của mình.
Đánh giá