Thầu Phụ Là Gì?

Thầu Phụ Là Gì?

Trong thời đại kinh doanh ngày nay, việc sử dụng thầu phụ đã trở nên phổ biến trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng. Thầu phụ đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc. Vậy thầu phụ là gì? Vai trò và chức năng của thầu phụ trong quá trình thực hiện dự án là gì? Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về những vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Khái niệm thầu phụ là gì?

Thầu Phụ Là Gì?
Thầu Phụ Là Gì?

Theo quy định pháp luật hiện hành, thầu phụ được định nghĩa là nhà thầu không trực tiếp tham gia đấu thầu, nhưng tham gia thực hiện gói thầu dựa trên hợp đồng với nhà thầu chính. Trong các dự án xây dựng, nhà thầu chính là đơn vị trúng thầu và ký kết hợp đồng với chủ đầu tư. Nhà thầu chính sẽ ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc trong gói thầu.

Nhà thầu phụ có thể là các doanh nghiệp, cá nhân có chuyên môn, năng lực phù hợp để thực hiện các phần công việc cụ thể trong gói thầu. Họ được lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để tham gia vào quá trình thực hiện dự án.

Vai trò và chức năng của thầu phụ là gì?

Vai trò và chức năng của thầu phụ là vô cùng quan trọng trong quá trình thực hiện dự án, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ nhà thầu chính hoàn thành công việc

Nhà thầu phụ sẽ hỗ trợ nhà thầu chính trong việc thực hiện các phần công việc cụ thể theo đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu. Họ sẽ đảm nhận các công việc chuyên môn, kỹ thuật mà nhà thầu chính không thể đảm nhiệm được hoặc không có đủ nguồn lực để thực hiện.

Việc sử dụng thầu phụ giúp tăng cường năng lực thực hiện dự án, đồng thời cũng giúp nhà thầu chính tập trung vào những công việc quan trọng hơn.

2. Gia tăng năng lực và kinh nghiệm của dự án

Thông qua việc hợp tác với các nhà thầu phụ, nhà thầu chính có cơ hội tiếp cận và học hỏi những kỹ năng, kinh nghiệm mới. Điều này giúp tăng cường năng lực và kinh nghiệm của đội ngũ thực hiện dự án, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc.

Sự tham gia của thầu phụ cũng giúp dự án tiếp cận được với nhiều nguồn lực, công nghệ mới, qua đó không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng công trình.

3. Tăng cường sự linh hoạt và khả năng thích ứng

Việc sử dụng thầu phụ giúp dự án được triển khai một cách linh hoạt và có khả năng thích ứng cao hơn với các thay đổi. Khi có nhu cầu tăng cường hay giảm bớt quy mô, nhà thầu chính có thể dễ dàng điều chỉnh số lượng và cơ cấu các nhà thầu phụ để đáp ứng yêu cầu.

Điều này giúp dự án chủ động hơn trong việc ứng phó với những biến động, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện.

4. Giảm gánh nặng về tài chính và quản lý cho nhà thầu chính

Thông qua việc ủy thác một số công việc cho nhà thầu phụ, nhà thầu chính có thể giảm bớt gánh nặng về tài chính và quản lý. Họ không cần phải bỏ ra nhiều chi phí để trang bị, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực cho các công việc cụ thể mà chỉ cần thanh toán cho nhà thầu phụ.

Bên cạnh đó, nhà thầu chính cũng có thể giảm bớt áp lực về quản lý, giám sát các công đoạn công việc cụ thể khi giao phần việc này cho thầu phụ.

Quy định pháp luật về thầu phụ

Việc sử dụng thầu phụ trong các dự án xây dựng ở Việt Nam hiện nay được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật, bao gồm:

Thầu Phụ Là Gì?
Thầu Phụ Là Gì?

1. Luật Đấu thầu 2013

Luật Đấu thầu 2013 quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ trong các gói thầu xây dựng, cụ thể:

 • Nhà thầu chính có quyền và nghĩa vụ như thông thường, không bị ảnh hưởng bởi nhà thầu phụ.
 • Nhà thầu phụ phải ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để thực hiện phần công việc được nêu trong hồ sơ dự thầu.
 • Nhà thầu chính chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các quyền, nghĩa vụ khác đối với phạm vi công việc của nhà thầu phụ.
 • Không được thay thế hoặc bổ sung nhà thầu phụ nằm ngoài danh sách được nêu trong Điều kiện cụ thể của Hợp đồng trừ khi được chủ đầu tư chấp thuận.
 • Giá trị công việc của nhà thầu phụ không được vượt quá tỷ lệ % theo giá hợp đồng trong Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
 • Không được yêu cầu nhà thầu phụ thực hiện các công việc khác ngoài những công việc đã được kê khai trong hồ sơ dự thầu.

2. Nghị định 50/2021/NĐ-CP

Nghị định 50/2021/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng cũng quy định về vấn đề sử dụng nhà thầu phụ, bao gồm:

 • Hợp đồng thầu phụ phải đồng bộ và thống nhất với hợp đồng thầu chính.
 • Nhà thầu phụ phải có năng lực hành nghề và hoạt động phù hợp với yêu cầu của gói thầu.
 • Chỉ được ký hợp đồng với nhà thầu phụ ngoài danh sách kèm theo hợp đồng khi được chủ đầu tư chấp thuận.
 • Không được giao lại toàn bộ công việc cho nhà thầu phụ.

Ngoài ra, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu cũng có những quy định cụ thể về việc sử dụng và quản lý nhà thầu phụ trong các dự án xây dựng.

Mẫu hợp đồng thầu phụ tiêu chuẩn

Để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên, hợp đồng thầu phụ cần được ký kết dựa trên mẫu hợp đồng tiêu chuẩn. Mẫu hợp đồng này thường bao gồm các nội dung chính sau:

 1. Thông tin các bên ký kết hợp đồng:
 • Tên, địa chỉ, đại diện của nhà thầu chính và nhà thầu phụ
 • Số, ngày tháng năm ký kết hợp đồng
 1. Phạm vi công việc và trách nhiệm của nhà thầu phụ:
 • Mô tả chi tiết các công việc, khối lượng mà nhà thầu phụ phải thực hiện
 • Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng
 • Trách nhiệm của nhà thầu phụ trong việc hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng
 1. Giá trị hợp đồng và điều khoản thanh toán:
 • Tổng giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán
 • Thời hạn và điều kiện thanh toán
 • Các khoản khấu trừ, bảo lãnh (nếu có)
 1. Thời gian thực hiện hợp đồng:
 • Thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng
 • Tiến độ thực hiện công việc
 • Chế tài xử lý khi chậm tiến độ
 1. Cam kết và trách nhiệm của các bên:
 • Cam kết của nhà thầu phụ về chất lượng, tiến độ công việc
 • Trách nhiệm của nhà thầu chính trong việc hỗ trợ, giám sát nhà thầu phụ
 • Trách nhiệm pháp lý, bảo hành, bồi thường thiệt hại (nếu có)
 1. Điều khoản chung:
 • Điều khoản về sửa đổi, bổ sung hợp đồng
 • Điều khoản về chấm dứt hợp đồng
 • Điều khoản về giải quyết tranh chấp

Ngoài ra, hợp đồng thầu phụ cần được lập thành nhiều bản gốc, có chữ ký, đóng dấu của các bên tham gia.

Lưu ý khi làm hợp đồng thầu phụ

Khi lập và ký kết hợp đồng thầu phụ, các bên cần lưu ý một số điểm sau:

Thầu Phụ Là Gì?
Thầu Phụ Là Gì?

1. Rõ ràng về phạm vi công việc và trách nhiệm

Hợp đồng cần nêu rõ phạm vi công việc cụ thể mà nhà thầu phụ phải thực hiện, bao gồm các nội dung, khối lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng. Điều này giúp tránh tranh chấp và xác định rõ trách nhiệm của mỗi bên.

2. Quy định rõ ràng về tiến độ và thanh toán

Hợp đồng cần xác định cụ thể tiến độ thực hiện công việc và phương thức thanh toán, bao gồm thời hạn, điều kiện thanh toán, các khoản khấu trừ (nếu có). Điều này giúp tránh tranh chấp về tiến độ và tài chính.

3. Đảm bảo tính đồng bộ với hợp đồng thầu chính

Nội dung hợp đồng thầu phụ cần đồng bộ và thống nhất với hợp đồng thầu chính, đảm bảo không có sự mâu thuẫn giữa các điều khoản.

4. Quy định rõ ràng về trách nhiệm pháp lý

Hợp đồng cần nêu rõ trách nhiệm pháp lý của các bên, bao gồm trách nhiệm bảo hành, bồi thường thiệt hại, xử lý vi phạm. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của các bên khi xảy ra tranh chấp.

5. Chú ý các điều kiện về thay đổi, bổ sung nhà thầu phụ

Hợp đồng cần quy định rõ về việc thay đổi, bổ sung nhà thầu phụ, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Đánh giá mức độ rủi ro khi sử dụng thầu phụ

Mặc dù việc sử dụng thầu phụ mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đi kèm với một số rủi ro tiềm ẩn, cần được đánh giá và quản lý hiệu quả, bao gồm:

1. Rủi ro về chất lượng công việc

Việc sử dụng nhà thầu phụ có thể tạo ra rủi ro về chất lượng công việc, do khả năng kỹ thuật, trình độ chuyên môn của nhà thầu phụ không đạt yêu cầu. Để giảm thiểu rủi ro này, chủ thầu cần tiến hành kiểm tra năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ trước khi ký kết hợp đồng. Việc lựa chọn nhà thầu phụ uy tín, có danh tiếng trong ngành cũng là một biện pháp quan trọng để đảm bảo chất lượng công việc.

2. Rủi ro về tiến độ và chi phí

Sử dụng nhà thầu phụ cũng có thể gây ra rủi ro về tiến độ và chi phí của dự án. Nếu nhà thầu phụ không hoàn thành công việc đúng tiến độ hoặc vượt quá ngân sách dự kiến, dự án có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để giảm thiểu rủi ro này, cần thiết lập các chỉ tiêu rõ ràng về tiến độ và chi phí trong hợp đồng, đồng thời thường xuyên theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhà thầu phụ.

3. Rủi ro về tranh chấp pháp lý

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thầu phụ, có thể phát sinh tranh chấp pháp lý giữa các bên do sự hiểu lầm về điều khoản hợp đồng, vi phạm cam kết hoặc không thỏa thuận được vấn đề nào đó. Để tránh rủi ro này, cần lưu ý đến việc lập hợp đồng chi tiết, rõ ràng, và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, việc giữ ghi chép, bằng chứng về các thỏa thuận, cam kết cũng là một biện pháp hữu ích để giải quyết tranh chấp khi cần thiết.

Kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu phụ

Để chọn lựa nhà thầu phụ phù hợp và hiệu quả cho dự án xây dựng, cần tuân thủ một số nguyên tắc và kinh nghiệm sau:

1. Xác định rõ nhu cầu và yêu cầu

Trước khi tìm kiếm và lựa chọn nhà thầu phụ, chủ thầu cần xác định rõ nhu cầu và yêu cầu của dự án, bao gồm phạm vi công việc, tiến độ, chất lượng, ngân sách. Việc này giúp hạn chế sự mơ hồ trong quá trình lựa chọn và đảm bảo chọn được nhà thầu phụ phù hợp nhất.

2. Đánh giá năng lực và kinh nghiệm

Trước khi quyết định chọn nhà thầu phụ, cần tiến hành đánh giá năng lực và kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực cụ thể. Việc tham khảo thông tin, xem xét dự án đã thực hiện trước đó, kiểm tra bằng chứng về khả năng hoàn thành công việc là những bước quan trọng giúp đưa ra quyết định chính xác.

3. Thương lượng và ký kết hợp đồng cẩn thận

Sau khi chọn được nhà thầu phụ, quá trình thương lượng và ký kết hợp đồng cần diễn ra cẩn thận, đảm bảo rằng tất cả các điều khoản, cam kết, trách nhiệm đã được thống nhất và ghi chép đầy đủ. Việc lưu ý đến các điều khoản về chất lượng, tiến độ, thanh toán và giải quyết tranh chấp sẽ giúp tránh được những rủi ro tiềm ẩn.

4. Theo dõi và đánh giá hiệu suất

Sau khi hợp đồng được ký kết, việc theo dõi và đánh giá hiệu suất là cực kỳ quan trọng để đảm bảo nhà thầu phụ hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng và trong ngân sách quy định. Cần thiết lập các cơ chế giám sát, báo cáo định kỳ và can thiệp kịp thời khi cần thiết để đảm bảo dự án diễn ra suôn sẻ.

Kết luận

Trong ngành xây dựng, việc sử dụng nhà thầu phụ là một phương pháp phổ biến để phân chia và thực hiện các công việc cụ thể trong dự án. Qua bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về khái niệm, vai trò, quy định pháp luật, mẫu hợp đồng, lưu ý khi làm hợp đồng, đánh giá rủi ro, kinh nghiệm lựa chọn nhà thầu phụ trong lĩnh vực xây dựng. Hi vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình và yếu tố cần thiết khi sử dụng nhà thầu phụ trong dự án của mình.

Đánh giá